REGULI FINANCIARE

 1.    Fixarea fondului clubului se face in fiecare an de catre Consiliul Director al Clubului si se valideaza de Adunarea Generala a Clubului in urma unui vot avind in vedere urmatori factori: inflatia, modificarea chiriei, deplasari in interesul clubului, alte cheltuieli privind achizitioanarea unor bunuri folositoare membrilor clubului;

 2.    Achitarea cotizatiei se va face pana la data limita fixata de conducerea clubului, de preferinta cu 2 luni inainte de inceperea noului an calendaristic, pentru a se putea face platile necesare: chirie, apa, canal, curent, deplasari, plati catre UCPR, etc. Neachitarea in termenul prevazut, cu rea intentie, aduce dupa sine o penalizare de 10 (zece) ron pentru fiecare doua saptamani de intarziere.